ส่งบทความผลงานวิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับ COVID-19

สนใจเพิ่มข้อมูลบทความบนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา


ข้อมูลผู้ส่งบทความ


ข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรม

กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์

ระบุชื่อของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
กรุณาเลือกหมวดหมู่ของบทความ/ผลงาน
รายละเอียดของบทความ/งานวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการเผยแพร่
ใส่ url link ของ vdo ที่ต้องการให้เชื่อมโยง เช่น YouTube